دوره یکساله طراحی فیگوراتیو | ماها
شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

کارگاه های هنری آموزشگاه ماها          شنبه 15_19                            کلوپ طراحی یکشنبه 15_19                            طراحی پایه 16_18                        […]

  برنامه های آموزشی ماها برای آشنایی با هریک ازبرنامه ها و فعالیت های این مرکز هنری با کلیک بر روی آن به بخش مربوطه مراجعه کنید:

* قابل توجه هنرستانی ها و کنکوری های عزیز*  چرا ماها ؟ 1- فقط یکبار هزینه دوره را پرداخت کنید .تا دانشجو شدنتان شهریه پرداخت شده محفوظ می ماند وفقط در صورت افزایش مبلغ شهریه ، اختلاف آن را پرداخت می کنید.  * شما به هر دلیلی (رتبه بد درتئوری ،عدم علاقه به شهر پذیرفته […]

اطلاع رسانی از اتفاقات فرهنگی هنری : هنرمند گرامی ، اگر تا کنون برای آگاهی ازاخبار هنری به منبعی تخصصی وبه روز دسترسی نداشته اید ؛می توانید با ثبت نام در بانک اطلاعات هنرمندان البرز، این اطلاعات را به صورت رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود از دو طریق می توانید […]

دوره یکساله طراحی فیگوراتیو

ثبت نام دوره جدید گروه یکساله ی طراحی

(مهرماه 94)

برای هنرجویان این گروه برنامه روزانه و ویژه ای توسط استاد طباطبایی طراحی گردیده است. فرق این عزیزان با بقیه اعضاء کلاس در تعهدشان به کار روزانه در منزل و ارائه این تمرینات به صورت هفتگی در کلاس می باشد.

photo_2015-09-19_09-04-35

میزان تمرینات کارمای مثبت یا منفی به همراه خواهد داشت.
(*کارما* واحد مالی درماهاست.بسته به هر رفتارهنرجو، پرداخت یا دریافت می شود.در ماها قوانینی وجود دارد که مشخص می کندچه کارهایی کارمای مثبت دارند و چه کارهایی کارمای منفی.
مثلا”،اگرهنرجو به میزان خواسته شده تمرین منزل داشته باشد، کارمای مثبت می گیردواگر دیر به کلاس برسد ، کارمای منفی.)
در پایان یکسال کاری با شناخت از آناتومی وطراحی رئال می توانند هر شاخه ای از هنر را به صورت تخصصی دنبال کنند.
در انتهای دوره نمایشگاهی از آثار این عزیزان برگزارخواهد گردیدو…
این برنامه درهر سه کارگاه طراحی انجام خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ماها تماس بگیرید:
ماها 32214010-32400715

دیدگاه خود را به ما بگویید.